Trang 118, kết quả từ 1171 tới 1180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Điển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...113114115116117118119120121...74341