Trang 1183, kết quả từ 11821 tới 11830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Minh Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đông Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đông Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Hữu Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Đức Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Hồng Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hồng Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Cao Hoàng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hoàng Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Thọ Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thọ Đông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Hoàng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hoàng Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1988, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...117811791180118111821183118411851186...74341