Trang 1184, kết quả từ 11831 tới 11840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Hoàng Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hoàng Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/6/, hi sinh 15/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dư Tọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dư Tọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Minh Thỉa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Thỉa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Niêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Niêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ ấm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thành Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...117911801181118211831184118511861187...74341