Trang 1190, kết quả từ 11891 tới 11900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Bá Sánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Bá Sánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trương Văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Dự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Trần Văn Xuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xuy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Hải Chồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hải Chồi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Bá Tẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Bá Tẩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Cơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cái Thị Thẻn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cái Thị Thẻn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 30/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đức Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Mỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 20/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...118511861187118811891190119111921193...74341