Trang 12, kết quả từ 111 tới 120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 11/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 20/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vương Huy Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Huy Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 21/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Vi Văn Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Sao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 2/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Quang Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Bùi Đình Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 2/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Phan Chu Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Chu Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 25/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...789101112131415...74341