Trang 120, kết quả từ 1191 tới 1200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Khương Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Tiến Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 10/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Dương Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Mộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Ngô Thanh Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Hà Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...115116117118119120121122123...74341