Trang 1200, kết quả từ 11991 tới 12000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Chu Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chu Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đức Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 23/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Thị Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Thị Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ca Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ca Văn Được, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Trung Giỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Giỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 15/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ca Văn Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ca Văn Phái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Bung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Ca Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ca Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...119511961197119811991200120112021203...74341