Trang 1207, kết quả từ 12061 tới 12070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Như Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Như Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Như Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Như Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 9/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Như Thẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Như Thẻo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Xuân Liễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Liễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Quý Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quý Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...120212031204120512061207120812091210...74341