Trang 1209, kết quả từ 12081 tới 12090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Công Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Khả Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khả Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hữu Nghính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Nghính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Phước Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Chì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...120412051206120712081209121012111212...74341