Trang 1212, kết quả từ 12111 tới 12120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Xệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Ngô Câu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Câu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 2/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Mậu Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mậu Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1895, hi sinh 16/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đại Đẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đại Đẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 15/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Mậu Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mậu Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Đức trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...120712081209121012111212121312141215...74341