Trang 1218, kết quả từ 12171 tới 12180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 30/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đức Dĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Dĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 7/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đức ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đ/c Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Huyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Kim Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 16/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Giao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Tiến Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Lĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức ý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...121312141215121612171218121912201221...74341