Trang 1220, kết quả từ 12191 tới 12200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phong Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phong Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Lái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trừu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trừu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Kim Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Thê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đức Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 19/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Đức ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức ẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 20/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...121512161217121812191220122112221223...74341