Trang 1221, kết quả từ 12201 tới 12210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Mãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Thị Chuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Chuông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 25/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Huy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Sừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...121612171218121912201221122212231224...74341