Trang 1222, kết quả từ 12211 tới 12220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/7/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bá Đắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Đắn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Thị Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Đức Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 21/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...121712181219122012211222122312241225...74341