Trang 1223, kết quả từ 12221 tới 12230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Tuồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tuồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hoàng Đức Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Viết Mãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Viết Mãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hữu Miêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Miêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 26/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Xuân Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 29/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Phước Sánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Sánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 14/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Minh Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 3/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Mãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Mãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 23/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Phước Sướt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Sướt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 23/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 26/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...121812191220122112221223122412251226...74341