Trang 1224, kết quả từ 12231 tới 12240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Mãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Mãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 16/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 6/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Duyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Duyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 5/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Viết Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Giáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Chưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Chưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 5/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 15/, hi sinh 28/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Tiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 15/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Minh Thắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Thắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 15/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Huy Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Huy Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...121912201221122212231224122512261227...74341