Trang 1225, kết quả từ 12241 tới 12250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 10/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phùng Kim Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Kim Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Sim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 28/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Liền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Đức Tiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Tiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 20/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...122012211222122312241225122612271228...74341