Trang 1226, kết quả từ 12251 tới 12260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đức Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Hà Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hà Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Công Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 2/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nga, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Công Diệc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Diệc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1942, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 22/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...122112221223122412251226122712281229...74341