Trang 1227, kết quả từ 12261 tới 12270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Dơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Giã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Giã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 3/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nam Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nam Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Pháp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Đình Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đình Hằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Mua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mua, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 5/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Tời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...122212231224122512261227122812291230...74341