Trang 1229, kết quả từ 12281 tới 12290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng Chí Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Kiếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Kiếc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Trung Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Công Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 20/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Mai Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mai Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đỗ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Ngọc Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Ngọc Thỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 6/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...122412251226122712281229123012311232...74341