Trang 123, kết quả từ 1221 tới 1230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Húi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Húi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Mẫn Nghì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mẫn Nghì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Ngô Hồng Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hồng Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cheo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cheo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

1...118119120121122123124125126...74341