Trang 1239, kết quả từ 12381 tới 12390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Triêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Triêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Triều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1990, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Kim Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Khắc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Khắc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...123412351236123712381239124012411242...74341