Trang 1240, kết quả từ 12391 tới 12400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Tre

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tre, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Văn Uý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Uý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Giọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 6/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Công Thơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Thơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 15/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Kê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 5/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Vần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Vần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...123512361237123812391240124112421243...74341