Trang 1244, kết quả từ 12431 tới 12440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Quánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Phước Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 24/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Tổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Tờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...123912401241124212431244124512461247...74341