Trang 1245, kết quả từ 12441 tới 12450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Mai Đức Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đức Viết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Huy Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Trần Công Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Chuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chuyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Lê Hùng Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hùng Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...124012411242124312441245124612471248...74341