Trang 1246, kết quả từ 12451 tới 12460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 5/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Võ Biên Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Biên Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 25/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Phước Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đức Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Văn Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Đề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hữu Dỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Dỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 22/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Diệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Diệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...124112421243124412451246124712481249...74341