Trang 1248, kết quả từ 12471 tới 12480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Hữu Diêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Diêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Uyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Thị Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Con, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tồng Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tồng Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Lý Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Lý Thi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đức Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thái Thị Trừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Trừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...124312441245124612471248124912501251...74341