Trang 1249, kết quả từ 12481 tới 12490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 3/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Mai Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mai Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Phước Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hữu Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 15/, hi sinh 12/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xuân Khoách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Khoách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Cuốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cuốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đậu Công Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Công Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Mộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Mộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thái ỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái ỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...124412451246124712481249125012511252...74341