Trang 1251, kết quả từ 12501 tới 12510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Công Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 19/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Công ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Văn Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 11/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Dánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...124612471248124912501251125212531254...74341