Trang 1254, kết quả từ 12531 tới 12540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nghinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 7/1/, hi sinh 19/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Đầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 6/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 15/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Công Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Thái Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thái Văn Lường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Lường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 15/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...124912501251125212531254125512561257...74341