Trang 1255, kết quả từ 12541 tới 12550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Sởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Sởi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1941, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Diến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Diến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hữu Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Đức Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Đình Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 29/8/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Duy Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Xuân Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...125012511252125312541255125612571258...74341