Trang 1260, kết quả từ 12591 tới 12600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Cử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Thị Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Thị Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng chí: Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Chí Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Chí Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...125512561257125812591260126112621263...74341