Trang 1261, kết quả từ 12601 tới 12610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Gióng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Gióng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Mai Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...125612571258125912601261126212631264...74341