Trang 1262, kết quả từ 12611 tới 12620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phượng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Quách Đình Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Đình Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chu Văn Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Quýnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Bá Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bá Khoát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Đức Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...125712581259126012611262126312641265...74341