Trang 1264, kết quả từ 12631 tới 12640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Cung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Chít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chít, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Xuân Thạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Thạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Hữu Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Minh Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Minh Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...125912601261126212631264126512661267...74341