Trang 1265, kết quả từ 12641 tới 12650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Minh Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Khôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Xuân Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bũi Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bũi Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Kiều Trọng Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Trọng Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phùng Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...126012611262126312641265126612671268...74341