Trang 1266, kết quả từ 12651 tới 12660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Minh Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Phiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Thanh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thanh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Mạnh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Mạnh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lãm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Luỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Luỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Uyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...126112621263126412651266126712681269...74341