Trang 1270, kết quả từ 12691 tới 12700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thanh ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Đình Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Găng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Găng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Dục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...126512661267126812691270127112721273...74341