Trang 1271, kết quả từ 12701 tới 12710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đình Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Hưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Công Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Uyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Duy Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Đình Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đức Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đức Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lâm Quang Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Quang Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Tuấn Thẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuấn Thẻo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...126612671268126912701271127212731274...74341