Trang 1272, kết quả từ 12711 tới 12720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Thửa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thửa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Mai Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phuông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Tuấn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuấn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...126712681269127012711272127312741275...74341