Trang 1273, kết quả từ 12721 tới 12730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Duy Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Đình Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Pháp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Hùng Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hùng Hợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...126812691270127112721273127412751276...74341