Trang 1274, kết quả từ 12731 tới 12740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Tuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Quang Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Bá Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Bá Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Đình Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Khách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...126912701271127212731274127512761277...74341