Trang 1276, kết quả từ 12751 tới 12760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Thế Quát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thế Quát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Văn Bì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Bì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lưu Xuân Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Xuân Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Viết Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Cứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...127112721273127412751276127712781279...74341