Trang 1279, kết quả từ 12781 tới 12790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Số: 1705

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Số: 1705, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Hạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Ngọc Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Lô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...127412751276127712781279128012811282...74341