Trang 1281, kết quả từ 12801 tới 12810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Tằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 30/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phương Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phương Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Sỹ Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Sỹ Nông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Soái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Soái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lâm Quang Triện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Quang Triện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/12/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Văn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Hành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...127612771278127912801281128212831284...74341