Trang 1286, kết quả từ 12851 tới 12860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Thị Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Đình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Ngọc Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Dự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đồng chí: Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Đức Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Thuỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí: Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...128112821283128412851286128712881289...74341