Trang 1287, kết quả từ 12861 tới 12870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Xuân Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Xuân Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Đảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/1/, hi sinh 10/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Bường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng chí: Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Hồ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...128212831284128512861287128812891290...74341