Trang 1288, kết quả từ 12871 tới 12880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Xuân Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Uyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quốc Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Xuân Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Thể, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thái Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...128312841285128612871288128912901291...74341