Trang 1289, kết quả từ 12881 tới 12890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ly, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phong Mỹ - Xã Phong Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hậu Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hậu Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Côn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Côn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...128412851286128712881289129012911292...74341