Trang 129, kết quả từ 1281 tới 1290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Lục Đình Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Đình Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Vi Văn Nen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Nen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẫm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Quách Đình Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Đình Nhu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Chắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Chắn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Hà Xuân Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Xuân Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...124125126127128129130131132...74341